Eerste Consult

Uw eerste bezoek aan de praktijk begint met een uitgebreide anamnese. Voor een deel vindt dit vraaggesprek plaats aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst. De chiropractor zal de hoofdklacht met u bespreken om een zo goed mogelijk beeld van het probleem te krijgen. Daarnaast worden vragen gesteld over uw algemene gezondheid, ziektegeschiedenis, familiegeschiedenis, leefgewoontes et cetera. Hoewel sommige vragen irrelevant kunnen lijken, zijn ze van belang om een zo compleet mogelijke indruk te krijgen van de patiënt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat hierbij een probleem aan het licht komt waarvoor verwijzing naar een arts plaats dient te vinden.

Na het vraaggesprek volgt het lichamelijk onderzoek, toegespitst op hetgeen dat tijdens het vraaggesprek aan het licht gekomen is. Voor een belangrijk deel  bestaat dit uit chiropractisch onderzoek van het bewegingsapparaat. Dit houdt in dat de wervelkolom, het bekken en soms ook gewrichten in de armen en/of benen gedetailleerd worden onderzocht op hun functioneren. Een deel van het lichamelijk onderzoek bestaat vaak uit orthopedische tests; hierbij wordt tevens gekeken naar wervelkolom, bekken en andere gewrichten om vast te stellen of er bijvoorbeeld vergroeiingen, beschadigingen of aangeboren afwijkingen bestaan. Ook wordt op neurologisch gebied gezocht naar afwijkingen die verband houden met de klacht. Voorts worden soms ook nog andere onderzoeken gedaan zoals bijvoorbeeld op het gebied van hart, longen, buik enzovoorts.

Wanneer de anamnese en het onderzoek afgerond zijn, zal de chiropractor de bevindingen met u bespreken. De chiropractor stelt een behandelplan voor en geeft u een prognose. Indien nodig worden reeds bestaande röntgenopnamen of andere onderzoeksresultaten opgevraagd, of wordt een verwijzing voor het maken van nieuwe foto’s gevraagd. Ook vindt, indien daar aanleiding toe is, verwijzing naar uw arts plaats. Aan het eind van uw eerste bezoek wordt – in de meeste gevallen – tevens de eerste behandeling uitgevoerd.

Het eerste consult duurt 45-60 minuten en vindt alleen op afspraak plaats.

Behandeling

Wanneer na het eerste consult de diagnose gesteld en het behandelplan besproken is, gaan de behandelingen van start. Deze bestaan voor een belangrijk deel uit chiropractische ‘correcties’: specifieke, zorgvuldige druktechnieken worden toegepast op gewrichten en spieren teneinde deze weer normaal te laten functioneren. 

Het opheffen van de aanwezige blokkades op deze manier zorgt er tevens voor dat het zenuwstelsel weer normaal kan functioneren. Een dergelijke correctie is normaliter niet pijnlijk en is, mits zorgvuldig uitgevoerd, veilig. Omdat er veel verschillende chiropractische technieken zijn, kan de wijze van behandelen goed aangepast worden aan de patiënt. In onze praktijk wordt veel gewerkt volgens de methode NIP – een bijzonder subtiele en specifieke manier van onderzoeken en corrigeren waarbij er niet 'gekraakt' wordt. 

De chiropractische behandelingen kunnen worden ondersteund met oefeningen en adviezen m.b.t. voeding, werk, levensstijl of sporten. In sommige gevallen zal de chiropractor adviseren om de behandelingen te combineren met die van een andere discipline, zoals bijvoorbeeld een fysiotherapeut, Cesar- of Mensendiecktherapeut, masseur of podotherapeut.

Ook de vervolgbehandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats.

Bijwerkingen

Hoe zou ik me moeten voelen na een behandeling?

Op het moment dat een blokkade gecorrigeerd wordt, raken er letterlijk honderden lichaamsfuncties en -activiteiten bij betrokken. Wanneer de stroom van zenuwimpulsen weer normaal verloopt, begint het lichaam zich te herstellen. U kunt daardoor verschillende gevolgen ervaren:

Na een correctie ervaren patienten vaak een gevoel van rust en ontspanning; dit kan een tijd aanhouden en zelfs zorgen voor een diepere, verkwikkende slaap. Anderen voelen een warme gloed naar verschillende lichaamsdelen gaan. Weer anderen voelen zich zeer energiek en opgewekt. Soms ervaren mensen juist een loom of vermoeid gevoel. Ook kan er 'napijn' ontstaan - een behandelde plek voelt wat geirriteerd of men ervaart spierpijn.

Uiteraard kan het ook zijn dat iemand geen verschil merkt. Dit betekent overigens niet dat de behandeling niet helpt. Meestal verminderen de symptomen in de loop van de tijd. Het feit dat iemand bovenstaande gevolgen ervaart, is duidelijk een teken dat het lichaam zich aan het aanpassen is en dat gaat soms met wat moeite gepaard, zeker als de klachten hardnekkig zijn.

Wat kan ik er zelf aan doen?

Neem na een behandeling voldoende rust en drink veel water. Het is heel normaal dat u zich vermoeid voelt, zeker na een eerste behandeling. Neem dan wat extra rust. Het kan zelfs zijn dat u allerlei emoties gaat voelen; ook dat is niet uitzonderlijk.
Verder kunt u altijd een paracetamol nemen en/of een icepack op de gevoelige plek leggen. Neem, als dat allemaal niet helpt en de klachten te lang aanhouden, gerust even contact op.

Veel mensen hebben ook baat bij de zogenaamde "koude therapie". Heeft u last van napijn, dan kunt u Biofreeze aanbrengen op de pijnlijke plek. Door de gel in te masseren, ontstaat er een verbeterde bloedcirculatie. Deze gel is verkrijgbaar bij de drogist.