Klachten

U kunt zich voorstellen dat tal van redenen de aanleiding kunnen zijn om een chiropractor te raadplegen.

De belangrijkste reden is de rug, maar ook voor dingen die u niet zo snel in verband met problemen in de rug brengt, kan de chiropractor uitkomst bieden.

Rugklachten

Zo’n 80% van alle mensen krijgt er minstens één keer mee te maken: lage rugklachten. In veel gevallen is de pijn na enkele dagen tot weken weer over. Intussen zijn de beperkingen die het in het dagelijks leven oplevert natuurlijk wel erg vervelend!

Maar tel erbij op het feit dat op één gegeven dag ongeveer 40% van de mensen last heeft, en het wordt duidelijk dat er ook veel mensen zijn die chronische rugpijn hebben. Vaak blijkt bij navraag dat deze mensen aanvankelijk ook alleen bij vlagen klachten hadden die ‘spontaan’ weer verdwenen. Ga er dus niet te snel vanuit dat wanneer de symptomen weg zijn, dat ook voor het onderliggende probleem geldt! Vaak blijft dit namelijk latent aanwezig, waardoor de rug kwetsbaarder wordt en minder goed belasting kan verdragen. Een volgende acute aanval ligt dan alweer op de loer; bij een relatief kleine beweging zoals even een tas boodschappen tillen, “schiet het erin”. Of na het tuinieren ontstaat een stijf, zeurend gevoel dat maar niet meer wil verdwijnen.

De hamvraag is altijd waardoor deze problemen zijn ontstaan. Er zijn drie groepen 
factoren die hierin een rol kunnen spelen: mechanische, chemische en emotionele/psychische. Bij mechanische invloeden kunt u denken aan fysieke overbelasting, sportblessures, (werk)houding, ongevallen et cetera. Ook aan structurele afwijkingen zoals bijvoorbeeld een scoliose (zijwaartse kromming in de wervelkolom) of een anatomisch beenlengteverschil. Bij chemische invloeden kunt u denken aan slechte gewoontes zoals roken, teveel koffie of alcohol drinken en ongezond eten, maar ook de invloed die virussen, bacteriën, allergenen, vaccinaties, hormonale schommelingen en medicijnen op het lichaam kunnen hebben.Onder de noemer emotionele/psychische factoren valt alles wat op het mentale vlak spanning veroorzaakt: financiële zorgen, persoonlijke problemen, stress op het werk enzovoorts.

Wat gebeurt er nu precies met die lage rug wanneer er problemen ontstaan? Onder invloed van bovenstaande factoren gaat de lage rug zichzelf als het ware beschermen: de spieren verkrampen om de rug voor erger te behoeden. Dat lijkt een nuttig mechanisme, maar die verkrampte spieren kunnen bijzonder pijnlijk zijn! Daarnaast treden veranderingen op in de gewrichten van de wervelkolom en/of het bekken. Deze raken geblokkeerd, waardoor stijfheid en pijn ontstaan en zenuwen geprikkeld kunnen raken. De pijn zit vaak in de lendestreek of het bekken, maar kan ook uitstralen naar één of beide billen /benen. Een chiropractor zorgt ervoor dat de functie van de gewrichten, zenuwen en spieren hersteld wordt, waardoor de mobiliteit verbetert en pijnklachten en andere verwante symptomen verdwijnen. Chiropractie kan daarom zeer effectief zijn bij zowel acute als chronische lage rugklachten. 

Zwangerschap

In deze praktijk worden met grote regelmaat vrouwen behandeld vanwege zwangerschapsgerelateerde (pijn)klachten. In de meeste gevallen betreft het bekkenklachten, maar ook klachten in de nek, bovenrug, lage rug, heupen et cetera komen voor. Omdat ze het meeste voorkomen, worden de bekkenklachten hier nader toegelicht.

Tijdens de zwangerschap verandert er uiteraard nogal wat in het lichaam. 

Het lichaamsgewicht neemt toe hetgeen zorgt voor een zwaardere belasting van de spieren en gewrichten. Omdat juist de buik het meeste groeit, bestaat de neiging om een goede lichaamshouding uit het oog te verliezen en daarbij de rug hol te maken en het bekken naar voren te kantelen. Daarnaast worden de gewrichtskapsels en banden elastischer onder invloed van hormonale veranderingen. Al met al zorgen deze factoren bij veel zwangeren voor functionele problemen van het bekken. Zowel de gewrichten aan de achterkant van het bekken (de zogenaamde SI-gewrichten) als de symfyse aan de voorkant van het bekken (het schaambeen) kunnen hierbij betrokken zijn. Ook de lendewervelkolom kan klachten geven, hoewel dit vaak een gevolg is van de bekkenproblemen. 

Naast pijnklachten kunnen stijfheid en spanning of juist een instabiel gevoel voorkomen. Wanneer de gewrichten, spieren en zenuwen flink geïrriteerd zijn, komt ook soms uitstralende pijn, getintel, een doof gevoel of krachtsverlies in één of beide benen voor. De meeste vrouwen ervaren dat rust verlichting geeft, en dat belasting - soms zelfs lichte belasting zoals lopen - een verergering van de klachten veroorzaakt. Vaak worden de klachten onder de noemer ‘bekkeninstabiliteit’ geschaard. In sommige gevallen is dit inderdaad zo, maar niet alle pijnklachten duiden op instabiliteit. Sommige klachten verdwijnen geheel na de bevalling -hoewel dit niet altijd volledig functieherstel betekent! - maar ook in de eerste maanden na de geboorte kunnen de klachten nog heftig zijn. Soms zorgt de bevalling zelfs voor een verergering, met name wanneer deze erg zwaar is geweest.

De chiropractor kan vaststellen of de klachten veroorzaakt worden door functionele problemen van bijvoorbeeld het bekken, de lage rug of de heupen. Vervolgens kan de functionaliteit van het bekken worden verbeterd dan wel hersteld. Dit zorgt voor verlichting van de klachten, maar kan ook een positieve uitwerking hebben in geval van een stuitligging. Bovendien ligt het voor de hand dat de bevalling zelf het gemakkelijkst verloopt wanneer het bekken optimaal functioneert! Het corrigeren gebeurt door middel van zeer zachte, subtiele technieken. Deze kunnen dankzij hun zachtheid overigens ook toegepast worden wanneer er sprake is van bekkeninstabiliteit. De veiligheid van moeder en kind staat immers voorop! 

Arthrose

Met het toenemen van de leeftijd wordt ook de kans groter dat men klachten krijgt door artrose, in de volksmond ook wel slijtage genoemd. Rond ons vijfentwintigste levensjaar (!) begint het proces van slijtage in het lichaam.

Het kraakbeen in de gewrichten neemt af en de kwaliteit ervan verslechtert. De gewrichten worden aanvankelijk wat ‘losser’; er ontstaat teveel speling wat soms flinke pijnscheuten kan veroorzaken. Naarmate het slijtageproces vordert, worden de gewrichtskapsels echter juist korter en strakker – dit veroorzaakt de bekende stijfheid. Ook kan door de slijtage irritatie of beknelling van een zenuw ontstaan. Daardoor horen ook pijn, tintelingen, gevoelloosheid en krachtsverlies tot de mogelijke symptomen. Artrose kan ontstaan door overbelasting, een ongeval, veroudering, overgewicht en aangeboren gewrichtsafwijkingen. Het komt vooral voor in de heupen, lage rug en knieën, maar kan ook in de nek, handen of andere gewrichten optreden. Overigens is het verschil tussen artrose en artritis het feit dat er bij artritis ook sprake is van een ontstekingsreactie in het gewricht. 

Sommige mensen hebben aantoonbaar artrose zonder dat ze daar hinder van ondervinden. Na het vijftigste levensjaar heeft echter maar liefst een derde deel van de bevolking symptomen die aan artrose te wijten zijn. Een veel gehoorde kreet is ‘leer er maar mee leven’, met andere woorden: daar is niks aan te doen. Tot op zekere hoogte is dat waar; het slijtageproces is onomkeerbaar en de structurele veranderingen die optreden in het gewricht kunnen niet ongedaan gemaakt worden. Het is echter wel mogelijk om door middel van chiropractische behandelingen de beweeglijkheid van een versleten gewricht zo optimaal mogelijk te houden. Hierdoor wordt de stijfheid minder en nemen de pijnklachten af. Om het verdere proces van slijtage te vertragen kan uw chiropractor u tevens advies geven met betrekking tot oefeningen, supplementatie en eventuele aanpassingen in uw levensstijl.

Nekklachten

Evenals rugklachten komen nekklachten vaak voor, en zijn chiropractoren daar erg vertrouwd mee. Wederom zijn er drie groepen factoren - mechanische, chemische en emotionele - die problemen in de nek kunnen veroorzaken (voor een uitgebreidere beschrijving kijkt u onder het kopje “Rugklachten”). En net als bij rugklachten spelen meerdere van deze oorzaken vaak een rol in het ontstaan van nekklachten.

Deze factoren zorgen voor blokkades van de gewrichten en verhoogde spanning van de spieren in de nek en/of bovenrug. Dit leidt weer tot prikkeling van bepaalde delen van het zenuwstelsel.

Een en ander uit zich in stijfheid en pijnklachten in de nek, schouders en bovenrug. Ook kunnen onder meer de volgende symptomen ontstaan: hoofdpijn; uitstralingspijn, tintelingen, doofheid of krachtsverlies in de armen, duizeligheid, concentratieproblemen en oorsuizen. Bovendien kan een nekprobleem bijdragen aan klachten als bijvoorbeeld peesontstekingen in de schouder of elleboog (o.a. tennisarm) en carpaal tunnel syndroom.

Nadat de chiropractor de klachten onderzocht heeft en de oorzaak in kaart gebracht, wordt besloten of verder onderzoek of verwijzing naar een ander specialisme nodig is. Er wordt een behandelplan voorgesteld waarbij de chiropractische behandelingen veelal ondersteund worden met adviezen op het gebied van werk, sporten, oefeningen, voeding et cetera. Chiropractische behandeling levert in het merendeel van de gevallen een duidelijke verbetering op, bij zowel acute als chronische nekklachten. 

 

Ischias

Wanneer deze zenuw geprikkeld of bekneld raakt, ontstaan pijn, doofheid en tintelingen in het been, soms tot in de voet. Dit wordt ischias genoemd en kan ontstaan door forse slijtage in de lage rug, een hernia of verkramping van één van de spieren (piriformis) in de bilstreek. Er zijn dus meerdere oorzaken van ischias: de term ‘ischias’ is dus eigenlijk nog geen diagnose maar een symptoom!

Ischias veroorzaakt pijn in het been, maar niet alle uitstraling is echte ischias! Pijn in het been wordt al gauw ‘ischias’ genoemd, maar deze pijn kan ook op andere manieren ontstaan. Irritatie van een gewricht in de lage rug, slijtage van de heup en verkramping van spieren kunnen dit namelijk ook veroorzaken, zonder dat daarbij een zenuw geprikkeld wordt.

De chiropractor zal door middel van het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek vaststellen wat de oorzaak van de klachten is. Wanneer er sprake is van een gewrichtsprobleem in de rug of verkrampte spieren, dan zullen de klachten vaak relatief snel te verhelpen zijn. Wordt er daadwerkelijk een zenuw geprikkeld of bekneld, dan duurt het herstel soms langer. Ook kan het dan nodig zijn verder onderzoek te laten verrichten, zoals het maken van röntgenfoto’s of een MRI scan. Ook in geval van ‘echte’ ischias is chiropractie een effectieve methode om de klachten te bestrijden. Het herstellen van de functionaliteit van de lage rug en het bekken zorgen voor vermindering van pijnprikkels, ontspanning van spieren en vermindering van druk op de zenuwen. 

 

Hernia

Veel mensen schrikken wanneer ze het woord ‘hernia’ horen. In sommige gevallen kan een hernia dan ook flinke klachten veroorzaken. Maar hernia’s komen in verschillende gradaties voor, en een operatie is lang niet altijd nodig. Zo’n 70-80% van de gevallen kan met ondersteuning van chiropractische behandeling genezen.

Een hernia is feitelijk een redelijk normaal slijtageverschijnsel. Naarmate 

we ouder worden droogt een tussenwervelschijf (discus) enigszins uit. Daardoor ontstaan er kleine scheurtjes, vanuit het midden naar buiten toe. De zachtere kern van de discus dringt door deze scheurtjes heen, wat aan de buitenrand een uitpuiling veroorzaakt. Deze kan latent aanwezig zijn, met andere woorden iemand hoeft niet per se klachten te hebben! Wanneer de hernia echter ook nog ontstoken of simpelweg te groot raakt, kan prikkeling of zelfs beknelling van een zenuwwortel ontstaan. Dit veroorzaakt de klassieke symptomen: uitstralende pijn, en soms tintelingen, een doof gevoel en krachtverlies in één of beide benen. Daarnaast ontstaat meestal ook een blokkade van de wervels op het aangedane niveau, hetgeen bijdraagt aan de lage rugklachten. Herniaklachten worden soms geprovoceerd door een acute til- of bukbeweging, maar ook chronische verkeerde belasting kan de oorzaak zijn.

Een chiropractor helpt ervoor te zorgen dat de wervelkolom weer goed gaat functioneren en dat de druk op de zenuw zoveel mogelijk verlicht wordt. Het herstel van een hernia duurt meestal wel langer dan wanneer er alleen sprake is van een ‘simpele’ blokkade (zoals beschreven onder de kop ‘Rugklachten’). Er worden tips gegeven om gedurende de herstelperiode de dagelijkse activiteiten zo gemakkelijk mogelijk te maken. Tevens worden ter ondersteuning vaak oefeningen gegeven. Tenslotte krijgt u tips om het risico van herhaling zoveel mogelijk te verkleinen. 

Hoofdpijn

Het woord ‘spanning’ in spanningshoofdpijn duidt niet op psychische spanning, maar op spierspanning in de nek. Overigens kan dit wel weer veroorzaakt worden door stress! Maar ook bijvoorbeeld de (werk)houding of een ongeval kunnen meespelen in het ontstaan van deze hoofdpijn. Deze verhoogde spierspanning gaat gepaard met blokkades van de gewrichtjes in de nek. De nek voelt dan gespannen en pijnlijk; deze pijn trekt vanuit de nek omhoog naar het hoofd. Veel mensen ervaren het gevoel van een strakke band om het hoofd.

Chiropractische behandeling kan de beweeglijkheid van deze gewrichtjes herstellen en de spierspanning doen afnemen, waardoor de meeste mensen een aanzienlijke afname of zelfs geheel verdwijnen van de klachten ervaren. Vervolgens is het zaak een terugval te voorkomen door middel van bijvoorbeeld oefeningen, aanpassing van de werkplek, stressreductie et cetera.

Migraine is een zware hoofdpijn die er vaak voor zorgt dat men zich terug wil trekken in een stille, donkere kamer tot de pijn voorbij is. Klassieke migraine gaat gepaard met neurologische verschijnselen, het zogenaamde aura of prodroma, zoals flitsen of vlekken voor de ogen, spraakproblemen en tintelingen in het gezicht. Na verloop van tijd treden misselijkheid en braken op. De hoofdpijn is bij migraine vaak aan één kant gelokaliseerd en kan geprovoceerd worden door allerlei factoren (o.a. voedingsmiddelen, hormonale schommelingen). Bij de meeste migrainepatiënten echter komen ook blokkades en verhoogde spierspanning in de nek voor. Net als bij spanningshoofdpijn kan dit door de chiropractor behandeld worden waardoor in veel gevallen de migraine in hevigheid en frequentie kan afnemen. 

Heupklachten

Een heupprobleem manifesteert zich vaak als pijn in de lies of de bil. Dit kan gepaard gaan met uitstralende pijn in de voorzijde van het dijbeen en naar de knie. Soms komt zelfs alleen kniepijn voor, of geeft uitsluitend de lage rug last. Men merkt dat verergering optreedt bij (trap)lopen, opstaan en andere bewegingen waarbij de druk in de heup verhoogd wordt. In sommige gevallen is er sprake van artrose, maar ook een heup die niet versleten is, kan klachten veroorzaken. Want ook dan kan het namelijk zijn dat de heup slecht functioneert, hetgeen niet zichtbaar is op een foto.


De chiropractor kan de functie van de heup en de omliggende spieren onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar gerelateerde gebieden zoals de knie, de lage rug en het bekken. Indien nodig kunnen röntgenfoto’s aangevraagd worden als vermoed wordt dat er sprake is van artrose of een andere structurele gewrichtsafwijking. Het is overigens belangrijk om te weten dat de aanwezigheid van artrose niet betekent dat er niets aan uw klachten gedaan kan worden. Wanneer de artrose nog niet te ver gevorderd is, kan vaak een goed resultaat geboekt worden.

Chiropractische behandeling kan de functie van de heup en omliggende structuren verbeteren waardoor pijn en stijfheid verminderen. De behandelingen kunnen worden ondersteund met oefeningen en eventueel supplementatie in de vorm van glucosamine/chondroïtine. 

Blessures

Beweging is belangrijk, je leven lang, elke dag weer!

Veel mensen sporten naast hun dagelijkse beweging en hebben dan meer kans op blessures. Vandaar dat wij u daar graag wat meer over vertellen vanuit onze praktijk, want ook chiropractie kan een grote rol spelen bij het herstel. Kijk maar naar de olympische sporters die zich laten bijstaan door een chiropractor.

Blessures door zwakke gewrichten.

Geblesseerd raken hoort bij sporten. Elk lichaam heeft zijn zwaktes, zeker als het om amateur sporters gaat. Bij terugkerende blessures is het belangrijk de zwaktes zorgvuldig in kaart te brengen en aan te pakken, om nieuwe blessures te voorkomen. Let op: de zwaktes bevinden zich vaak niet uitsluitend op de plek waar u pijn voelt!

Chiropractie helpt!

Op deze pagina verschijnt binnenkort meer over de verschillende blessures die iemand kan oplopen tijdens zijn leven. Het hoeft niet alleen bij sporters te gebeuren. U kunt al een blessure oplopen doordat u te krampachtig zit, loopt, computert etc.