Onze huidige tarieven                                       

                                     

Met ingang van 1 januari 2023 zijn de tarieven voor behandeling als volgt: 

Eerste consult chiropractische behandeling(alle leeftijden)       €80,00
Vervolgconsult  chiropractische behandeling                                   €60,00
Vervolgconsult chiropractische behandeling kind tot 12 jaar     €55,00
Niet nagekomen consult *                                                                       €30,00
Screening volgens afspraak                                                                    Gratis

 

Met ingang van 1 september 2024 zijn de tarieven voor behandeling als volgt:

Eerste consult chiropractische behandeling(alle leeftijden)       €85,00
Vervolgconsult  chiropractische behandeling                                   €62,00
Vervolgconsult chiropractische behandeling kind tot 12 jaar     €57,00
Niet nagekomen consult *                                                                       €31,00
Screening volgens afspraak                                                                    Gratis

*NB: ten minste 24 uur van te voren moet de afspraak afgezegd zijn 

Er kan bij ons ook gepind worden.

Verwijzing

Omdat chiropractoren tot de zogenaamde eerstelijns gezondheidszorg behoren, heeft u geen verwijzing van uw huisarts nodig om een chiropractor te consulteren. De meeste ziektekostenverzekeraars vergoeden chiropractische behandelingen; het al dan niet hebben van een verwijzing is op deze vergoeding niet van invloed. 

Vergoeding

Alle ziektekostenverzekeraars hebben een regeling voor het vergoeden van chiropractische behandelingen. Mits u aanvullend verzekerd bent, kunt u de gemaakte kosten declareren. Omdat de vergoedingsregeling verschilt per maatschappij en zelfs per aanvullend pakket, verdient het aanbeveling om de polisvoorwaarden van uw verzekering te raadplegen indien u van tevoren exact wil weten welk deel van de kosten vergoed wordt. Over het algemeen geldt, dat alleen de behandelingen vergoed worden van chiropractoren die SCN-geregistreerd dan wel NCA-lid zijn.

U betaalt hier in de praktijk en u betaalt uiteindelijk dus alleen zelf het bedrag wat overblijft na de vergoeding van de verzekeraar.


U kunt ook zelf verzekeringen vergelijken op www.chiropractievergoeding.nl of op http://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chiropractie of op Independer

NB: Wij maken helaas wel eens mee dat patiënten bij telefonisch contact met de verzekeringsmaatschappij verkeerd ingelicht worden. Men krijgt dan te horen wat de vergoedingsregeling m.b.t. fysiotherapie inhoudt. Zorgt u er daarom voor dat u de specifieke informatie over chiropractie krijgt! 

Betaling

Helaas is het voor ons niet mogelijk om de kosten van de consulten direct bij de ziektekostenverzekeraars te declareren. Betaling geschiedt daarom direct na afloop van elk consult. U krijgt dan een kwitantie mee, die u vervolgens bij uw verzekering in kunt dienen om aanspraak te maken op vergoeding van de gemaakte kosten.

U kunt bij ons zowel per pin betalen als contant.

Beroepsverenigingen

In sommige landen (o.a. Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zwitserland) is chiropractie een officieel erkend beroep en is de titel beschermd. Op dit moment is dat in Nederland nog niet het geval. Als gevolg hiervan kan iedereen zich in principe als chiropractor in Nederland vestigen. Wel zijn er door de onafhankelijke Stichting Chiropractie Nederland (SCN) kwaliteitseisen opgesteld waaraan een chiropractor dient te voldoen om zich te kunnen registreren. 

De SCN ziet tevens toe op naleving van de regels die onder meer betrekking hebben op de genoten opleiding, doorlopende bij- en nascholing en praktijkinrichting.

Naast de SCN is er een beroepsvereniging voor chiropractoren, de Nederlandse Chiropractoren Associatie (NCA). Om er zeker van te zijn dat u bij een chiropractor terecht komt die aan de genoemde kwaliteitseisen voldoet, doet u er goed aan te controleren of de betreffende chiropractor SCN geregistreerd is, dan wel NCA-lid is. Dit is namelijk ook een vereiste om de kosten van de behandelingen vergoed te krijgen door uw zorgverzekeraar.

Het mag duidelijk zijn dat de chiropractoren die in onze praktijk werkzaam zijn, aan deze eisen voldoen!

Links

Bezoekt u ook eens de volgende websites:

Nederlandse Chiropractoren Associatie
www.nca.nl

Stichting Chiropractie Nederland
www.stichtingchiropractie.nl

Anglo European College of Chiropractic
www.aecc.ac.uk

Nederlandse Vereniging Patiënten Chiropractie
www.chiropractie.info

Campagne Staopvoorjerug
www.staopvoorjerug.nl

Belangenvereniging Patienten Chiropractie
www.bvpatientenchiropractie.nl